Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Violette,  s.r.o., časť 14, ktoré sú zverejnené na https://www.violettemoda.sk/obchodne-podmienky/

2.  Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (Violette,  s.r.o., Nová Doba 496, 02743 Nižná)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@violettemoda.sk.