Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Violette,  s.r.o., časť 10, ktoré sú zverejnené na https://www.violettemoda.sk/obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu Violette,  s.r.o., Nová Doba 496, 02743 Nižná, info@violettemoda.sk.