Kontaktujte nás

Kontakty
Email: info@elegantna.sk

Fakturačná adresa
Sebastián Jenis
Kováčska 430/26
04425 Medzev
IČO: 53071522
DIČ: 1126432901
Nie je platca DPH

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie,
číslo živnostenského registra: 830-21905

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár